© Annika Ackelman 2014

KBT Nyköping

Annika Ackelman

Annika Ackelman

socionom, legitimerad psykoterapeut

070-228 06 67

annika@ackelman.se

Samtalsterapi

I samtalen får du hjälp att reda ut dina tankar, känslor och handlingar. Du och terapeuten utforskar tillsammans vad problemet är, hur det har uppstått, och vad du kan göra för att förändra det. Vi försöker gemensamt hitta nya sätt för dig att hantera dina problem, både i tanke och i handling.

I samtalen får du hjälp att reda ut dina tankar, känslor och handlingar. Vi utforskar tillsammans vad problemet är, hur det uppstått och.... Läs mer

Dikotomt tänkande (= allt-eller-intet-tänkande): Tillvaron ses i termer av två ömsesidigt exkluderande kategorier utan någon gråskala däremellan... Läs mer

Det finns nio grundläggande affekter som alla människor har, två positiva (glädje och intresse), en neutral (förvåning) och sex negativa (ledsnad, rädsla, ilska, avsmak, avsky och skam)... Läs mer

Jag tar emot patienter som behöver hjälp med depression, oro, ångest, stress, utmattning, krisreaktioner, fobier, dålig självkänsla, tvångs-problematik... Läs mer

Praktisk information. Terapin börjar alltid med att vi träffas 1-3 gånger. Varje samtal är 45 minuter långt. Efter de första samtalen avgör du.... Läs mer

Vi arbetar med problemen i nutid, men kan även utforska ursprunget och bakgrunden till problemen, vilka kan ligga långt tillbaka i tiden. Vi undersöker vilka tankemönster som skapar problem för dig, och arbetar tillsammans fram alternativa tankemönster som kan göra att dina känslor och handlingar påverkas positivt. Vi använder oss av olika kognitiva (tankemässiga), beteendeinriktade och känslomässiga tekniker.

En viktig del av arbetet är de hemuppgifter som vi gemensamt kommer överens om att du ska utföra. Hemuppgifterna är centrala dels eftersom de gör att terapiprocessen fortgår även utanför terapirummet och mellan våra samtal; dels för att de utförs i den miljö där problemen finns, dvs i ditt eget liv.