© Annika Ackelman 2014

KBT Nyköping

Annika Ackelman

I samtalen får du hjälp att reda ut dina tankar, känslor och handlingar. Vi utforskar tillsammans vad problemet är, hur det uppstått och.... Läs mer

Dikotomt tänkande (= allt-eller-intet-tänkande): Tillvaron ses i termer av två ömsesidigt exkluderande kategorier utan någon gråskala däremellan... Läs mer

Det finns nio grundläggande affekter som alla människor har, två positiva (glädje och intresse), en neutral (förvåning) och sex negativa (ledsnad, rädsla, ilska, avsmak, avsky och skam)... Läs mer

Jag tar emot patienter som behöver hjälp med depression, oro, ångest, stress, utmattning, krisreaktioner, fobier, dålig självkänsla, tvångs-problematik... Läs mer

Praktisk information. Terapin börjar alltid med att vi träffas 1-3 gånger. Varje samtal är 45 minuter långt. Efter de första samtalen avgör du.... Läs mer

Annika Ackelman

socionom, legitimerad psykoterapeut

 


Jag arbetar med Kognitiv beteendeterapi - KBT

Acceptance and commitment therapy - ACT,

samt Schematerapi - ST.

Terapimottagning på Bagaregatan 35A, Nyköping

070-228 06 67

annika@ackelman.se

På svenska - av Annika Ackelman.

En bok om att vara människa och om våra grundläggande känslomässiga behov, samt om vad som händer då vi inte får våra kärnbehov tillgodosedda i våra nära relationer.

Enstaka ex av boken kan beställas bland annat från bokus.com, adlibris.se.se 

För större beställningar, se www.ackelmanforlag.com

I Nyköping finns boken att köpa på Blommenhofs hotell och på Galleri Fiskhuset. Se blommenhof.se och gallerifiskhuset.se för öppettider.

Utbildning

Socionomexamen vid Stockholms universitet 1997.

Steg 1, grundläggande psykoterapiutbildning, vid Centrum för kognitiv psykoterapi CKPT, Nyköping 2008.

Steg 2, legitimationsgrundande påbyggnadsutbildning i KBT vid Svenska institutet för kognitiv psykoterapi och schematerapi, Stockholm.  

Certifierad schematerapeut vid ISST, International Society of Schema Therapy

KBT - kognitiv beteendeterapi

Under livets gång råkar de flesta människor ut för större eller mindre bekymmer. Det mesta kan man hantera själv eller med hjälp av familj och vänner. Men ibland lyckas man inte lösa bekymren på egen hand, utan behöver samtala med en terapeut. 

Det kan hända att man inte lyckas skaka av sig känslan av nedstämdhet eller depression, att oron och ångesten tar över för stor del av vardagen, eller att man inte längre lyckas hantera stressen utan känner sig utmattad och tom.  Ibland kan man fastna i en kris utan att komma vidare.

Du är välkommen att kontakta mig via telefon eller mail för att ställa frågor eller diskutera din situation. Observera att jag endast tar emot patienter efter tidsbokning. 

Jag har tystnadsplikt och behandlar dina uppgifter med sekretess. Välkommen med ditt samtal.