Inom primärvårdsavtalet med Region Sörmland behandlar vi dig som har problem med: 

  • Lindrig till måttlig depression
  • Ångestsyndrom tex social fobi, panikångest
  • Posttraumatiskt stressyndrom PTSD
  • Tvångssyndrom OCD
  • Generaliserat ångestsyndrom GAD
  • Lindrig till måttlig stressproblematik

Avtalet gäller patienter från 18 år.


Du är alltid välkommen att kontakta oss om du är osäker på om dina besvär kan behandlas inom primärvårdsavtalet. 

Inom avtalet behandlas inte utmattningssyndrom. 


Du som har drabbats av utmattning (sk utbrändhet) hänvisas till företagshälsovård eller till den vårdcentral du tillhör, där det finns rehab-team för din behandling. 

ALLA TIDER FÖR REGIONFINANSIERAD PSYKOTERAPI VIA AVTAL MED REGION SÖRMLAND ÄR FÖR TILLFÄLLET FULLBOKADE. 

 

VI KOMMER ATT MEDDELA HÄR PÅ HEMSIDAN NÄR VI HAR MÖJLIGHET ATT ÖPPNA VÄNTELISTAN FÖR PATIENTER VIA REGION SÖRMLAND IGEN. 

 

GÄLLANDE PRIVAT PSYKOTERAPI,  KONTAKTA OSS FÖR INFORMATION. 

 

Du som redan står på vår väntelista för regionfinansierad psykoterapi kommer att erbjudas tid. 

 

Uppdaterad 2021-08-16


Primärvårdsavtalet

Behandlingens omfattning

Avtalet ger möjlighet till 2 bedömningssamtal samt 10 behandlingssessioner. 


Patientavgift

Du betalar patientavgift med 200,-/session upp till högkostnads-skyddet på 1150,-/år.


Högkostnadsskyddet beräknas på dina samtliga vårdkontakter och betalas vid varje session. 

Väntelista

Vi sätter upp patienter på väntelista.


Ibland måste vi tyvärr stänga väntelistan, då alla tider är intecknade. 


Kontakta oss för mer information.