Handledning & Föreläsningar


Handledning

Annika handleder dels grundutbildade (steg 1) terapeuter inom KBT, dels personal inom verksamheter som arbetar med ungdomar, så som skolans elevhälsoteam, ungdomsmottagning, socialtjänst etc. Hon har 12 års erfarenhet som skolkurator, både inom gymnasium och grundskola, inom kommunal skola och friskola, samt erfarenhet från flera områden inom socialtjänsten.
Frekvens och upplägg kommer ni tillsammans fram till. Ring eller mejla för offert, mer information och diskussion kring era önskemål gällande handledning.


Föreläsningar

Människans grundläggande känslomässiga behov, utifrån Annikas böcker om schematerapi.

Grundläggande KBT-tekniker.

Terapeutiskt förhållningssätt.

Ämnena kan kombineras i en och samma föreläsning beroende på föreläsningstid och målgrupp.


Ring eller mejla för offert, mer information och diskussion om era önskemål.