© Annika Ackelman 2014

KBT Nyköping

Annika Ackelman

I samtalen får du hjälp att reda ut dina tankar, känslor och handlingar. Vi utforskar tillsammans vad problemet är, hur det uppstått och.... Läs mer

Dikotomt tänkande (= allt-eller-intet-tänkande): Tillvaron ses i termer av två ömsesidigt exkluderande kategorier utan någon gråskala däremellan... Läs mer

Det finns nio grundläggande affekter som alla människor har, två positiva (glädje och intresse), en neutral (förvåning) och sex negativa (ledsnad, rädsla, ilska, avsmak, avsky och skam)... Läs mer

Jag tar emot patienter som behöver hjälp med depression, oro, ångest, stress, utmattning, krisreaktioner, fobier, dålig självkänsla, tvångs-problematik... Läs mer

Praktisk information. Terapin börjar alltid med att vi träffas 1-3 gånger. Varje samtal är 45 minuter långt. Efter de första samtalen avgör du.... Läs mer

Annika Ackelman

socionom, legitimerad psykoterapeut

070-228 06 67

annika@ackelman.se

Kontakt

 


Praktisk information

Terapin börjar alltid med att vi träffas  1-3 gånger. Varje samtal är 45 minuter långt. Efter de första samtalen avgör du om du vill börja i kognitiv beteendeterapi, och jag som terapeut tar ställning till om jag tror att jag kan hjälpa dig, och om KBT kan vara rätt terapiform för dig.

Vid de första samtalen kommer vi överens om vad vi ska arbeta med i terapin och ungefär hur många gånger vi ska träffas. Du får beskriva dina nuvarande problem och din bakgrund, samtidigt som vi börjar att tillsammans arbeta med dina problem. Kognitiv beteendeterapi är vanligtvis en korttidsterapi, och man brukar träffas varje eller varannan vecka.

Jag har landstingsavtal och tar emot personer från 18 år för 12 sessioner psykoterapi.

Jag har tystnadsplikt och behandlar dina uppgifter med sekretess.

Jag har mottagning på Bagaregatan 35A, centralt i Nyköping.

Observera att jag endast tar emot patienter efter tidsbokning.

Välkommen med ditt samtal!

Annika Ackelman

socionom, legitimerad psykoterapeut

070-228 06 67

annika@ackelman.se

På svenska - av Annika Ackelman.

En bok om att vara människa och om våra grundläggande känslomässiga behov, samt om vad som händer då vi inte får våra kärnbehov tillgodosedda i våra nära relationer.

Enstaka ex av boken kan beställas bland annat från bokus.com, adlibris.se mfl. För större beställningar, se www.ackelmanforlag.com